Colloquium: Loppem 1918 | Kasteel van Loppem

LOPPEM 1918: DE KONING, DE GROTE OORLOG EN HET SOCIALE CONTRACT

Zaterdag 27 oktober 2018

Ter herdenking aan het koninklijk verblijf van 24 oktober tot 21 november 1918 en de politieke beslissingen die er werden genomen.

Ten tijde van het Bevrijdingsoffensief van oktober-november 1918 verbleef koning Albert I met zijn familie op het kasteel van Loppem. Tijdens die weken ontmoette hij diverse vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland (o.a. de Franse president Poincaré).

Met de Belgische politici werden toen afspraken en beslissingen genomen die het politieke leven van ons land ingrijpend zouden wijzigen. Denken we aan het algemeen enkelvoudig stemrecht (voor mannen), de vertegenwoordiging van de socialistische partij in de regering, de erkenning van de vakbonden, het stakingsrecht, Vlaamse taalrechten in het hoger onderwijs.

Om deze cruciale wending te herdenken organiseert de Stichting Jean van Caloen, met medewerking van de professoren Sophie De Schaepdrijver (Pennsylvania State University) en Laurence van Ypersele (professor aan het UCL), allebei specialisten van WO I een colloquium waarbij acht historici duiding geven op diverse facetten van de kwestie.

Op voorhand inschrijven verplicht.

programma

8u30: Onthaal en koffie
9u15: Welkomstwoord door baron Jean van Caloen de Basseghem, voorzitter Stichting Jean van Caloen
9u30: Prof. dr. Sophie De Schaepdrijver (Pennsylvania State University): "Wilson, Lenin, jazz: oorlogseinde, nieuwe eisen."
10u: Prof. dr. Laurence van Ypersele (UCL) "Le "coup de Loppem" au regard des violences populaires, novembre 1918."
10u30: Koffie
11u: Prof. dr. Jan Velaers (Universiteit Antwerpen) "Een staatsgreep in Loppem? Koning Albert, het algemeen enkelvoudig stemrecht en de grondwet."
11u30: Prof. dr. Peter Scholliers (VUB) "52 ellendige maanden en hun na-sleep: honger en (wan)beleid in België."
12u: Debat o.l.v. prof. dr. Sophie De Schaepdrijver (Pennsylvania State University)
13u: Broodjeslunch / vrij bezoek kasteel en expo 'Het kasteel van Loppem in 1914-1918'
14u: Dr. Vincent Viaene (KUL) "De kolonie"
14u30: Majoor dr. Tom Simoens (Koninklijke Militaire School) "Het naoorlogse Belgische leger: een nieuwe plaats in de maatschappij?"
15u: Koffie
15u30: Prof. dr. Antoon Vrints (UGent) "De politieke rol van de oud-strijders"
16u: Prof. dr. Gita Deneckere (UGent) "Koning Albert I en de vooroorlogse emancipatiebewegingen (arbeiders, Vlamingen, vrouwen) tijdens het Interbellum."
16u30: Debat o.l.v. prof. dr. Sophie De Schaepdrijver (Pennsylvania State University), met kort eindwoord
18u: Receptie