Geschiedenis | Kasteel van Loppem

Collectie

Een bezoek aan het Kasteel van Loppem is als een reis door de tijd en een reis rond de wereld.

De neogotische interieurs en woonvertrekken beneden tonen je het leven zoals het was in de 19de eeuw en vroege 20ste eeuw.

Langs een statige trap klim je naar de eerste verdieping. Boven kan je binnenkijken in de familiekapel. Je ziet er ook de kamer waar koning Albert I en koningin Elisabeth in 1918 verbleven. De kunstcollecties van Jean en Roland van Caloen zijn in aparte ruimtes ondergebracht. Je kan er zowel werken uit onze middeleeuwen als Aziatische en Afrikaanse kunst bewonderen.

Bekijk deze hier

Het Kasteel van Loppem en de Stichting Jean van Caloen

Een totaalkunstwerk

Op enkele kilometers van Brugge rijst een statig kasteel op midden in een romantische Engelse tuin met eeuwenoude bomen, vijvers en zelfs een doolhof. Het is een imposant en uniek monument, gebouwd tussen 1858 en 1863 in de toen heersende bouwstijl: de neogotiek.

Baron Charles van Caloen en zijn echtgenote gravin Savina de Gourcy Serainchamps wendden zich eerst tot de Engelse architect Edward Welby Pugin en wat later nam Jean Bethune de opdracht over. De interieurs zijn ingericht in volmaakte harmonie met de bouwstijl. Het kasteel is een totaalkunstwerk. Pugin ontwierp het meubilair en Bethune tekende het interieur: de glasramen, lusters, trappen, schouwen… Alles werd met groot vakmanschap door plaatselijke ambachtslieden vervaardigd.
 

In het spoor van koningen en kunstenaars

Het kasteel van Loppem heeft ook een grote historische betekenis. Koning Albert I en Koningin Elisabeth verbleven er in 1918 en de daar gevormde "Regering van Loppem” kondigde er drie revolutionaire edicten af: de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen, de vernederlandsing van de Gentse universiteit en de erkenning van de syndicale vrijheid.

Daarnaast herbergt het kasteel een rijke kunstverzameling, voor het merendeel bijeengebracht door Baron Jean van Caloen (1884-1972), de kleinzoon van Charles. Hij was een verwoed collectioneur met een verreikende interesse: middeleeuwse sculpturen, Vlaamse schilderijen, steengoed uit Raeren en Westerwald, Mechelse albasten, Portugese ivoren, verluchte handschriften, prenten en tekeningen. Deze verzamelingen zijn grotendeels ondergebracht in heringerichte kamers op de eerste verdieping waar ze in een museale opstelling tentoongesteld staan. Tot de topstukken behoren ongetwijfeld de heilige bisschop uit ca. 1520 van Jan Borman en een glasraam met pietà uit ca. 1460 naar Vrancke van der Stockt.

Baron Roland van Caloen (1920 - 2014) was, zoals zijn vader Jean, een groot kunstliefhebber maar hij legde zich vooral toe op boeken. Hij was ook een globetrotter die vrijwel alle continenten bewandelde. In twee kamers boven worden vergrotingen van zijn foto’s getoond alsook een selectie van zijn collectie Aziatische en etnische kunst, waaronder vele stukken die hij op zijn reizen verzamelde.
 

Monument voor komende generaties

Baron Jean van Caloen richtte in 1951 een stichting op die zijn naam draagt en waarin hij het kasteel met park en bijgebouwen alsook de volledige inboedel onderbracht. Deze stichting stelt zich tot doel het behoud van het hele kasteelcomplex voor de komende generaties te vrijwaren en de collecties bekend te maken en uit te breiden. Om redenen van zijn grote historische en artistieke waarde is het kasteel sinds 1985 beschermd als monument en werd het grondig gerestaureerd en herwaardeerd. Ook het kasteelpark met doolhof is als landschap beschermd en is open voor het publiek.