Het kasteel is open op maandag 20 mei

Ons papieren geheugen

Het Kasteel van Loppem bezit een rijk archief, met documenten van de 13e eeuw tot nu. Dit archief vertelt de geschiedenis van de familie van Caloen en de talrijke aangetrouwde families, veelal ook van adel. Het licht ons ook in over de bouw van het kasteel, de parkaanleg, het dagelijkse leven op het kasteel, de kunstcollecties enz.

Het archief staat open voor wetenschappelijk onderzoek. Bezoek aan de leeszaal is mogelijk van maandag tot zaterdag, op afspraak en na schriftelijke, gemotiveerde aanvraag. Neem vooraf het leeszaalreglement door en zend uw aanvraag naar info@kasteelvanloppem.be.

Het archief van voor 1914 is grotendeels geïnventariseerd. De inventaris, enkel in het Frans, dateert van rond 1950 en wordt momenteel bijgewerkt. Naast het archief zijn er ook enkele documentaire verzamelingen: kaarten en plannen, familiaal drukwerk, feestmenu’s, porseleinkaarten, foto’s enz. We maken volop werk van het ordenen en digitaal ontsluiten van deze verzamelingen.