Het kasteel is open op maandag 20 mei

Indrukwekkende verzamelingen

Het Kasteel van Loppem biedt een mooie staalkaart van het neogotische kunstambacht. Meubilair, beelden, wandschilderingen, siersmeedwerk, glasramen, textiel, tafelporselein, juwelen enz. vormen samen een subliem totaalkunstwerk.

Het kasteel bevat ook waardevolle kunstcollecties van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Het verzamelen begon al ten tijde van Charles van Caloen en Savina de Gourcy Serainchamps. Zij kochten allerlei kunst en antiek waarmee ze hun kasteel aankleedden: schilderijen, Chinees porselein, glaswerk, parafernalia van de jacht enz. Ook het overgeërfde familiale kunstbezit kreeg een mooie plaats.

De grootste verzamelaar was hun kleinzoon Jean van Caloen. De collectie die hij bijeenbracht is indrukwekkend. Behalve schilderijen en beelden kocht hij middeleeuwse manuscripten, meestertekeningen, prenten en wiegendrukken, maar evengoed verzamelde hij ivoor, albast, steengoed, zelfs bakvormen. Ook zijn zoon Roland van Caloen was een gepassioneerd verzamelaar, vooral van kostbare boekbanden en Aziatische en Afrikaanse kunst.