Het kasteel is open op maandag 20 mei

Albast

Mechelen was in de 16e eeuw een belangrijke productieplaats van albasten reliëfs. Deze kleine voorstellingen waren meestal genomen uit het Oude en het Nieuwe Testament en boden de eigenaars van dergelijke tafereeltjes de gelegenheid om zich thuis (of in de kloostercel) even in devote meditatie af te zonderen. De fijn uitgesneden reliëfs werden meestal op houten paneeltjes gekleefd en voorzien van een lijst in papier-maché. De afwerking bestond vaak uit gepolychromeerde en vergulde accenten.

00184 Dooptafereel   00184 Dooptafereel
00185 Een koning ontmoet kloosterlingen of eremijten   00185 Een koning ontmoet kloosterlingen of eremijten
00186 Geboortetafereel   00186 Geboortetafereel
00187 Sint-Anna-ten-Drieën   00187 Sint-Anna-ten-Drieën
00188 De boodschap aan Maria   00188 De boodschap aan Maria
00189 De heilige Lucas   00189 De heilige Lucas
00190 De heilige Marcus   00190 De heilige Marcus
00191 Parabel van de Verloren Zoon   00191 Parabel van de Verloren Zoon
Ivoor

Goa (India), Celao (Sri Lanka), Malakka (Malesië) en Macao (China) en zelfs tot in Japan waren belangrijke handelsposten van de Portugezen. Naast handel brachten ze er ook de katholieke kerk. Lokale beeldsnijders vervaardigden, volgens Westerse richtlijnen, christelijke cultus- en (persoonlijke) devotieobjecten in ivoor. Heel populair waren de liggende Kindjes Jezus met wijsvinger aan de mond. De paxtafel in deze verzameling is om haar iconografie bijzonder interessant, terwijl het beeldje van de heilige Hiëronymus met zijn leeuw duidelijk een invloed uit het Verre-Oosten verraden.

00175 De heilige Hiëronymus   00175 De heilige Hiëronymus
00176 Gekroonde figuur   00176 Gekroonde figuur
00177 Apostel   00177 Apostel
00178 De heilige Johannes de Doper   00178 De heilige Johannes de Doper
00179 Prior   00179 Prior
00180 Liggend Kindje Jezus (groot)   00180 Liggend Kindje Jezus (groot)
00181 Liggend Kindje Jezus (klein)   00181 Liggend Kindje Jezus (klein)
00182 Zegend Kindje Jezus   00182 Zegend Kindje Jezus
00183 Paxtafel   00183 Paxtafel
Architecturale onderdelen

Twee bijzondere 15de-eeuwse architecturale onderdelen treffen we in de verzameling aan. Ten eerste een schaalmodel van een kathedraalgevel waarin een portaal, galerij en roosvenster zeer fijn uitgesneden zijn. Daarnaast een indrukwekkende balk versierd met engelen die het wapenschild van Firenze vasthouden. Het is afkomstig van de gevel van het natiehuis van de Italiaanse stadsstaat in Brugge en dateert uit 1460-1470. Het is daarmee het enigste gesculpteerd werk in de middeleeuwse collectie van het kasteel met een Brugse origine.