Het kasteel is tijdens de zomervakantie iedere dag geopend!

Een kusplaat of paxtafel uit het begin van de 16e eeuw uit Limoges

Een kusplaat of paxtafel uit het begin van de 16e eeuw uit Limoges

Webmagazine nr. 5

In 2022 kon de Stichting Jean van Caloen een lacune opvullen in de indrukwekkende collectie middeleeuwse kunst samengebracht door baron Jean van Caloen (1884-1972). Niet minder dan vier objecten in email ‘champlevé’, vervaardigd tussen 1210 en omstreeks 1300 (drie uit Limoges en één uit Centraal-Italië), werden toen voor het Kasteel van Loppem aangekocht. Dit als aanvulling van drie in grisaille geschilderde emails uit de tweede helft van de 17e eeuw voorstellende bustes van Romeinse keizers (Limoges, Jacques I Laudin) en ooit verworven door Jean van Caloen. Onlangs kon bij dezelfde antiquair een paxtafel uit ca. 1515-1520 aangekocht worden.

Webmagazine nr. 5