De kluis van Maria van Caloen gerestaureerd

De kluis van Maria van Caloen gerestaureerd

Webmagazine nr. 2

Maria van Caloen (1848-1925), de oudste dochter van Charles en Savina de Gourcy Serainchamps, trad in 1870 in bij de karmelietessen. Vanuit haar klooster in Brussel stuurde ze een maquette van haar kloostercel naar haar familie te Loppem. Dit speciale aandenken bleef altijd bewaard in de kapel en werd recent gerestaureerd.

Webmagazine nr. 2