Evenementen | Kasteel van Loppem

De Stichting Jean van Caloen werkt regelmatig mee aan bijzondere evenementen die zowel cultureel als populair kunnen zijn. Het gaat hierbij om zowel groot- als kleinschalige evenementen zoals het symposium over 14-18, tijdelijke tentoonstellingen, de tuin- en countrybeurs of de food truck boulevard. Sommige zijn intussen een jaarlijkse traditie geworden, zoals de intrede van de Sint, de paaseierenraap, de parades van oldtimers, de kastelentocht van oude koetsen en het folkfestival.

 

04.04.2018 - 11.11.2018

tentoonstelling: Het kasteel van Loppem in 1914-1918

Na aan Belgische en Britse troepen onderdak te hebben verleend, moet baron Albert van Caloen vanaf 14 oktober 1914, dag waarop een vier jaar lang durende bezetting begint, zijn kasteel delen met Duitse hoge officieren.

Loppem, gelegen tussen het front en Brugge, kent een streng regime waarbij de Duitse bezetter alles gaat bepalen, opeisen, verbieden, beboeten. Naast burgemeester, waarbij Albert van Caloen zich constant moet verantwoorden bij de bezetter en zich enorm bekommert om de toestand van zijn dorpsgenoten, is hij ook vader van drie zonen die aan het front strijden. De door Albert en zijn zoon Jean bijgehouden dagboeken vormen een boeiende kijk op gebeurtenissen uit hun dagdagelijks leven in Loppem, in Brugge en aan het front, alsook hun angsten en moedeloosheid, hun strijdvaardigheid en hoop dat de gruwel kan plaats maken voor de vrede. Ook andere telgen van de familie worden belicht.

Eens de Duitsers gevlucht op 17 oktober 1918 begint een nieuw hoofdstuk.

Gedurende bijna een maand, van 24 oktober tot 21 november 1918, verblijven koning Albert I, koningin Elisabeth en kroonprins Leopold op het kasteel van Loppem. Vanuit Loppem leidt de vorst het Bevrijdingsoffensief tot aan de Wapenstilstand op 11 november 1918. Ook haalt hij er zijn consultaties, die leiden tot de vorming van de ‘Regering van Loppem’ op 21 november 1918.

Albert van Caloen schrijft dan ook terecht in zijn dagboek: “Een onvergetelijke gebeurtenis die aan ons kasteel een historische betekenis zal geven”.


De tentoonstelling is opgebouwd rond de thema’s “Loppem”, “de familie van Caloen”, “de bezetter”, “de koninklijke familie”, “het politieke verhaal” en “Bevrijding en helden, rouw en wederopbouw”.

Naast weinig toegankelijke archiefdocumenten en voorwerpen uit de collectie van het kasteel van Loppem zijn er bruiklenen afkomstig uit het Archief van het Koninklijk Paleis, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het BELvuemuseum, het Gemeentearchief Zedelgem, het Stadsarchief Brugge en enkele privéverzamelingen.

De tentoonstelling kan bezocht worden van dinsdag t.e.m. zaterdag: 14u tot 18u.
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen.

07.07.2018

Kasteelfeest

Op 7 juli zullen de gemeentelijke verenigingen weeral hun handen in elkaar slagen om een groots Kasteelfeest te organiseren dat kadert binnen het herdenkingsjaar van 1918-2018 en dat gekoppeld werd aan het jaarlijks concert van « Vlaanderen Feest. ». 7 juli wordt niet alleen een kasteelfeest zoals vroeger, of een « Vlaanderen Feest », maar een echte Loppemse feestdag waarbij samen zijn en cultuur hand in hand gaan.

15.08.2018 - 17.08.2018

De bevrijding 1918-2018

Honderd jaar geleden slaagden de geallieerden om vanuit de Ijzervlakte het land te bevrijden van vier jaar Duitse bezetting. Dit offensief wordt herdacht met een evocatie waaraan 150 mannen en 50 paarden aan deel nemen.

Tussen 15 en 17 augustus 2018 vertoeft de colonne van het Bevrijdingsoffensief op het domein van het kasteel van Loppem.

Op donderdag 16 augustus, tussen 13 en 18 uur, kan het publiek kennis maken met de Belgische, Britse, Franse en Amerikaanse legers uit 1918 en hun materiaal zoals veldkeuken, ziekenwagen, een rijdend hoofdkwartier, een Britse Horse ambulance enz.

Toegang gratis.

 http://www.debevrijding.be/

05.10.2018 - 07.10.2018

Wandeltheater “de coup van Lophem”

In zes taferelen krijgt het publiek een impressie van het verblijf van koning Albert I en koningin Elisabeth in het kasteel van Loppem aan het eind van WOI, de vorming van de controversiële 'regering van Lophem' die leidde tot het invoeren van het algemeen enkelvoudig (mannen)stemrecht in 1919.

 

27.10.2018

het colloquium “Loppem 1918: de Koning, de Grote Oorlog en het sociale contract”

Op zaterdag 27 oktober 2018 vindt, o.l.v. Prof. Sophie De Schaepdrijver, in het Kasteel van Loppem het colloquium “Loppem 1918: de Koning, de Grote Oorlog en het sociale contract” plaats. Zes historici werpen licht op diverse facetten van de kwestie.

 

Ontdek meer